موازی

Parallel

2018
104 دقیقه
دوبله فارسی دارد
مناسب برای سنین بالای 0 سال

تریلر

گالری تصاویر

درباره فیلم موازی

شاید دوست داشت باشید

2020

29 دقیقه

IMDB : 5.2

دوبله فارسی دارد

2020

93 دقیقه

IMDB : 6.2

دوبله فارسی دارد

2020

82 دقیقه

IMDB : 4.3

دوبله فارسی دارد

2020

142 دقیقه

IMDB : 7.8

دوبله فارسی دارد

2018

149 دقیقه

IMDB : 8.4

دوبله فارسی دارد

2020

97 دقیقه

IMDB : 6.2

دوبله فارسی دارد

2020

84 دقیقه

IMDB : 4.4

دوبله فارسی دارد

2020

97 دقیقه

IMDB : 6.2

دوبله فارسی دارد

2020

91 دقیقه

IMDB : 6.3

دوبله فارسی دارد

2020

98 دقیقه

IMDB : 4.3

دوبله فارسی دارد

2020

118 دقیقه

IMDB : 4.0

دوبله فارسی دارد

2020

83 دقیقه

IMDB : 4.5

دوبله فارسی ندارد

2020

142 دقیقه

IMDB : 7.8

دوبله فارسی دارد

1398

میانگین 50 دقیقه

IMDB : ندارد

دوبله فارسی دارد