صد نفر

The 100

97 سال بعد از جنگ اتمی بزرگ که تمدن را بر روی زمین از بین میبرد. انسان های باقی مانده که در سفینه فضایی در فضا زندگی می کنند تصمیم میگیرند 100 نوجوان مجرم را به زمین بفرستند تا بتوانند دوباره جمعیت را روی زمین گسترش دهند…

سریال سریال ها

لوکی

دیدن

صد نفر

لوکی

دیدن

صد نفر

لوکی

دیدن

صد نفر